Da bi građani općine Kalesija mogli shvatiti i razumjeti trenutno stanje Budžeta općine Kalesija za 2020. godinu kao uvodnu napomenu potrebno je istaći da se iz izvještaja o izvršenju Budžeta općine Kalesija od 2007. do 2019. godine nesporno može konstatovati da se isti kretao u rasponu od 7 do 9 miliona KM.

Iz izvještaja o finansijskoj reviziji općine Kalesija za 2019. godinu broj 01-02-07-11-2-1977-6/19 od juna 2020. godine urađenog od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (http://www.vrifbih.ba/javni-izvj/Report.aspx?id=9845&langTag=bs-BA) na stranici 10. prikazan je pregled planiranog i ostvarenog Budžeta općine Kalesija, i isti je prikazan u minusu od 566.040,00 KM a što je vidljivo iz priložene tabele koja je preuzeta iz Izvještaja o finansijskoj reviziji općine Kalesija za 2019. godinu.

Iz tabele je vidljivo i da je realizovani Budžet općine Kalesija za 2019. godinu 8.898.566, 00 KM.

U izvještaju o izvršenju Budžeta općine Kalesija za 01.01.2020. – 30.06.2020. godine koji nije usvojen od strane općinskog vijeća Kalesija na sjednici održanoj 26.09.2020.godine, vidljivo je da je višak rashoda u odnosu na prihode u iznosu od 125.005,99 KM što znači da se više troši nego što se ima.

Ukupni prihodi i primici prema dostavljenom izvještaju su u iznosu od 3.892.404,60KM, što znači da će analogijom šestomjesečnog ostvarenja budžeta Budžet, Budžet općine Kalesija iznositi na kraju budžetske godine cca 7.595.579,20 KM (2 x3.892.404,60). A rebalansom Budžeta za 2020. godinu koji je usvojen od strane općinskog vijeća Kalesija, na sjednici održanoj 26.09.2020. godine planiran je budžet u iznosu od 14.502.154,00 KM što je za 6.906.574,80 KM više od budžeta koji je realan za općinu Kalesiju u 2020. godini.

Drugo poređenje možemo izvršiti u odnosu na ostvareni budžet iz 2019. godinu, gdje je budžet za 2020. godinu veći za iznos od 5.603.588,00 KM.

Razmatrajući gore navedeno, vidljivo je da je budžet općine Kalesija u odnosu na izvršenje za prvih šest mjeseci precijenjen za iznos od 90,9% , a u odnosu na ostvareni Budžet iz 2019.godine za iznos od 73,8%.

Obzirom na stanje u našoj državi vezano za probleme koje je prouzrokovala pandemija virusa COVID 19, gdje su sva budžetska primanja na svim nivoima smanjena, puno je izvjesnije da je Budžet općine Kalesija za 2020. godinu precijenjen za 91%.

Iz obrazloženja rebalansa budžeta vidljivo je da se rebalans vrši u skladu sa odredbama člana 37. Zakona o budžetima F BiH gdje je utvrđeno da se u toku godine budžet može mijenjati i dopunjavati ako se prihodi ostvaruju u većim ili manjim iznosima od planiranih.

Iz izvještaja o izvršenju Budžeta općine Kalesija kristalno jasno je vidljivo da se isti ne ostvaruje planiranom dinamikom i u planiranom iznosu, ali umjesto da se rebalansom isti smanji na realni iznos od 7 miliona i 500 hiljada do 8 miliona KM, on se povećava na nevjerovatnih 14.502.154,00 KM.

Sve ovo se dešava zato što nije ispoštovan osnovni princip pri izradi budžeta, princip budžetske realnosti i ravnoteže, koji se svjesno krši jer se u 2020. godini održavaju lokalni izbori, te se shodno tome po mišljenju općinskog načelnika i vladajuće većine, općina Kalesija može bez posljedica dovesti do “bankrota”.

Da je u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima postupljeno te da je u općini Kalesija uspostavljen trezorski način poslovanja koji je bio obavezan da se uspostavi od 12.10.2016. godine, te da je uspostavljen sistem internih kontrola po COSO modelu koji je također bio obavezan da se uspostavi kao operativna kontrola Budžeta, time bi se sigurno smanjio rizik od svjesno rastućeg deficita.

Stvaranjem novih dodatnih dugovanja suoženi smo sa blokiranjem bankovnih računa, a to nam smanjuje sposobnost da investiramo na lokalnom nivou i da ostanemo finansijski neovisni.

Budući da je općinski načelnik odgovoran za viziju sveukupnih politika naznačenih u Budžetu, zapitajmo se da se li se ova važna funkcija, obaveza i odgovornost vrši na način koji je najbolji za interese građana Kalesije?

(fb stranica: Zijad Kulanić)