Greške sa početka mandata trenutne vlasti u Kalesiji mogle su se pripisati neznanju, no na kraju mandata sasvim je izvjesno da oni svjesno srljaju u nezakonite radnje i uopće ne…