Greške sa početka mandata trenutne vlasti u Kalesiji mogle su se pripisati neznanju, no na kraju mandata sasvim je izvjesno da oni svjesno srljaju u nezakonite radnje i uopće ne mare za tim što ih drugi upozoravaju ili pak odgovornost prebacuju na drugog.


Nekoć je načelnik općine Kalesija, Sead Džafić, nakon najvećeg projekta u svom mandatu, oivičenog u pokušaju “kružnog toka”, izjavio da mu je projekat “podvaljen”, i sada se čini da svoje teško stečeno iskustvo u “podvaljivanju” želi prenijeti i na vlastitog predsjedavajućeg OV, gospodina Enesa Idrizovića.Naime, prethodno je iznesena činjenica da u slučaju posljednje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2020. godinu nije ispoštovana zakonska odredba o pribavljanju saglasnosti kantonalnog ministarstva finansija, no otišlo se i korak dalje.Za ovu strukturu vlasti ne važe nikakve zakonske odrebe, čak ni one koje su proistekle iz Ustava FBiH.

Ustav, tretirajući ingerencije Općinskog vijeća, u Članu 5., jasno propisuje: “Općinski propisi stupaju na snagu kao što je u njima propisano ali ne prije nego što budu objavljeni.

“Vjerovatno, računajući na razvoj situacije na 33. sjednici OV Kalesija, kao i očitoj namjeri prevare koalicionih partnera, našim vlastodršcima je naumpalo da iznađu rješenja izvan Ustava, tako što su Član 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2020. godinu prilagodili vlastitim potrebama i stanju u OV, te su ga pretočili u formu: Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u “Službenom glasniku općine Kalesija”.

Ostaje samo još jedna dilema, da li će predsjedavajući OV Kalesija svjesno prihvatiti da mu bude “podvaljeno” i potpisati neustavnu Odluku?