Danas održana 33. sjednica Općinskog vijeća Kalesija još jednom je pokazala kako vladajućoj većini nije ni malo stalo do interesa građana općine Kalesija. Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2020. godinu, koja nije u funkciji realnih potreba građana općine, već naprotiv omogućava načelniku da mnoge stavke budžeta budu u funkciji njegove kampanje za izbore 15. novembra. Svima je jasno da se radi o fiktivnom budžetu, i da od realizacije tih projekata neće biti ništa, kao što ništa nije bilo ni od Džafićevih obećanja u prošloj kampanji. Usvojeno je još nekoliko tačaka za koje je načelnikova većina bila zainteresovana, poput davanja saglasnosti na prodaju zemljišta kod autobuske stanice, i dr.

Da u vladajućoj većini ipak ne funkcioniše sve kako je planirano, pokazala je 11. tačka dnevnog reda: Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.2020 – 30.06.2020. godine, koja nije usvojena jer je za nju glasalo svega 12 vijećnika. Nakon ove tačke i pauze, sjednica je prekinuta zbog nepostojanja kvoruma za rad i odlučivanje jer u sali za sjednice se nalazilo samo 11 vijećnika. Bio je to neslavan kraj četverogodišnjeg rada neprincipijelne većine predvođene načelnikom i njegovom Nezavisnom listom, zajedno sa SDP-om i nekim manjim satelitskim strankama.

Njihov mandat u Vijeću, kao i mandat odlazećeg načelnika, ostaće upamćen po zapošljavanju vijećnika i članova njihove rodbine i prijatelja, tajkunskom krčmljenju kalesijskih resursa, po odsustvu bilo kakvih značajnijih infrastrukturnih projekata itd. Zanimljivo je da nisu uspjeli realizovati ni projekte započete od strane SDA i njenih kadrova, kao ni neke projekte koje su kadrovi SDA sa višeg nivoa omogućili.

Vijećnici vladajuće većine nisu se zabrinuli ni zbog činjenice da je budžet općine u deficitu, narodski rečeno u manjku, prvi put od uvođenja PDV-a. Ostaje još da finansijski stručnjaci izračunaju za koliko je u ovom mandatu osiromašena općina Kalesija, uzimajući u obzir činjenicu da je prije četiri godine zatečen suficit od nekoliko miliona KM, pa da dobijemo pravu sliku stanja u kome se općina Kalesija sada nalazi.


(Press služba OO SDA Kalesija)