Nadležne institucije u BiH će preduzeti mjere, uključujući pojačane kontrole na granici i sprečavanje ilegalnog prijevoza migranata.

Migrantima koji su ušli u BiH bit će pružena pomoć, a radi se i na iznalaženju novih lokacija za njihov smještaj kako bi na human i dostojanstven način bili zbrinuti u Bosni i Hercegovini, zaključak je sjednice Vijeća ministara BiH.

U provođenju aktivnosti učestvovat će sve nadležne institucije u našoj zemlji, a očekuje se uključivanje i Institucije ombudsmena za ljudska prava u BiH te međunarodnih organizacija koje se bave ljudskim pravima.